z-traffic-pool

 

JAK ZACZĄĆ WYDOBYWAĆ KRYPTOWALUTY

1. Adres portfela : Do każdej wykopywanej kryptowaluty potrzebujesz swój unikatowy adres portfela na który kopalnia będzie wysyłała nagrodę w postaci kryptowaluty jaką będziesz kopał, udostępniając swoją moc obliczeniową koparki. Koparka to jedna lub więcej kart graficznych połączonych ze sobą w celu uzyskania większej mocy obliczeniowej. Pamiętaj że adresy portfeli są inne dla każdej kryptowaluty. BitcoinZ posiada swój portfel gdzie taki adres generowany jest automatycznie. Link do portfela " BitcoinZ Wallet"

2.Programy - Minery : Programy do kopania BitcoinZ i Zclassic

3.Konfiguracja

Oprogramowanie wymaga odpowiedniej konfiguracji. Należy podać adres kopalni, adres portfela na który chcesz otrzymywać wynagrodzenie oraz wybrać odpowiedni port. Wpis tworzymy w Notatniku i zapisujemy z końcówką .bat np. bitcoinz.bat w katalogu głownym programu do kopania.Kopać zaczynamy uruchamiając stworzony plik bitcoinz.bat. Zobacz przykładowe wpisy dla kryptowaluty bitcoinz dla poszczególnych programów:

Dla kart graficznych NVIDIA GeForce -miner EWBF

miner --server z-traffic-pool.eu --port 3857 --user TWÓJ ADRES PORTFELA BitcoinZ.NAZWA --pass x

Dla kart graficznych AMD Radeon RX - miner Claymore v12.5+

set GPU_FORCE_64BIT_PTR=1 
set GPU_MAX_HEAP_SIZE=100 
set GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1 
set GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100 
set GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT=100 
ZecMiner64.exe -zpool z-traffic-pool.eu:3857 -zwal TWÓJ ADRES PORTFELA BitcoinZ.NAZWA -zpsw x -allpools 1


Konfiguracja - film --> Jak zacząć kopać Bitcoiz

Dla ZClassic trzeba zmienić port na 3032 i adres portfela ZClassic ----->
 • Portfel ZClassic
 • ZecMiner64.exe -zpool z-traffic-pool.eu:3032 -zwal TWÓJ ADRES PORTFELA ZClassic.NAZWA -zpsw x -allpools 1
  >

  Bitcoinz

  Bitcoinz AMD GPU Config Miner:
  OFF

  Bitcoinz GTX NVIDIA GPU Config Miner:
  OFF


  ZClassic

  Comming sun


  VoteCoin

  Votecoin AMD GPU Config Miner:
  ZecMiner64.exe -zpool z-traffic-pool.eu:3062 -zwal <wallet>.rigname -zpsw x -allpools 1

  Votecoin GTX NVIDIA GPU Config Miner:
  miner --server z-traffic-pool.eu --user <wallet> --pass x --port 3062  Hush

  Comming sun


  ZenCash

  Comming sun

   

  REGULAMIN Z-TRAFFIC-POOL

  1. Użytkownik korzystający z usług serwisu z-traffic-pool zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu oraz warunków w nim opisanych.
  2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.Użytkownik, który nie zgadza się z zapisami regulaminu jest zobowiązany zaprzestać korzystania z usług.
  3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wywołane przerwami w dostępie do usługi. Przerwy te mogą być spowodowane przez konieczność przeprowadzenia prac administracyjnych lub przez awarie.
  4. Użytkownik serwisu otrzymuje wypłatę w wysokości równej części całkowitej nagrody za wykopany blok. Wysokość wypłaty czyli ilość coinów danej kryptowaluty jest uzależniona do mocy (zgodnie z udziałami) jaką użytkownik dostarczył do wykopania danego bloku, pomniejszona o wysokość prowizji kopalni w wysokości 0,5%
  5. Użytkownicy serwisu mogą otrzymać wypłaty z pewnym opóźnieniem. Opóźnienie jest zmienne i zależy od częstotliwości wydobycia bloków, ich potwierdzenia przez sieć.
  6. Adresy portfeli tzw. górników oraz wszelkie statystyki użytkowników są publicznie dostępne. Nie ma możliwości ograniczenia wglądu do swoich statystyk innym użytkownikom.
  7. Warunkiem otrzymania wypłaty jest konieczność przekroczenia minimalnego progu wypłaty dla danej kryptowaluty, Bitcoinz - 10 BTCZ, ZCLASSIC -0.1 ZCL, 10 Vote
  8. Regulamin z dnia 25.10.2017r
  9. Kontakt email: z.traffic.pool@gmail.com